top of page

Parenthood Support Group

Public·12 members
Henry Taylor
Henry Taylor

Gwiezdne Wojny: Andor [NEW]


W 5 roku BBY mieszkał na Ferix i poszukiwał swojej siostry. Wcześniej ukradł niemożliwą do wykrycia jednostkę gwiezdnej ścieżki NS-9. I poprosił swoją znajomą aby umówiła go z handlarzem na czarnym rynku.
Gwiezdne Wojny: Andor

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page